نقش اجتماعی گرافیک دیزاین

نقش اجتماعی گرافیک دیزاین

پیر برنارد(۲) از موسسان گراپوس(۳) و هم چنین آتلیه دِکریشن گرافیک(۴) بود. وی این سخنرانی را در سال ۱۹۹۱ و در مینیاپولیس(۵) آمریکا ایراد کرده است. متن این سخنرانی در کتاب مجموعه مقالاتی در باب دیزاین به نام “دیزاینرهای تاثیر گذار (AGI (6” در سال ۱۹۹۷ در لندن به چاپ رسیده است: «مدت مدیدی است […]

More